Geo-engineering: Windows for Climate 1.0

by

Bill Gates wil samen met een clubje vrienden / miljardairs onderzoek naar geo-engineering financieren.  Ze lobbyen volgens een artikel in de Britse krant the Guardian samen met een kleine groep vooraanstaande klimaatwetenschappers bij regeringen en internationale instanties om experimenten te ondersteunen om het klimaat zodanig te manipuleren dat een rampzalige klimaatverandering  op wereldschaal kan worden voorkomen.

Een voorbeeld van geo-engineering is het spuiten van miljoenen tonnen reflecterende deeltjes zwaveldioxide, 50 kilometer boven de aarde. De groep beweert dat er een “plan B” nodig is voor klimaatverandering als de Verenigde Naties en de politici het niet samen eens kunnen worden over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Ze zeggen dat de Amerikaanse regering, en anderen, zouden moeten betalen voor een omvangrijk internationaal onderzoeksprogramma.

Technieken voor het manipuleren van klimaat en weer zijn zeer controversieel. Sommige klimaatwetenschappers denken dat ze deze snelle, en relatief goedkope, methode kunnen toepassen om de opwarming van de aarde te vertragen. Andere wetenschappers vrezen dat wanneer die werkwijze in de bovenste atmosfeer zou worden gebruikt, neerslagpatronen onomkeerbaar zouden kunnen veranderen, wat een inbreuk op het klimaat tot gevolg zal hebben.

Veel milieuactivisten hebben bezwaren tegen geo-engineering. Ze zeggen dat deze technologie de pogingen om emissies te verminderen kan ondermijnen. Ontwikkelingslanden zijn bang dat deze technologie als wapen zou kunnen worden gebruikt. Of dat deze door rijke landen kan worden uitgebuit. In 2010 heeft het VN Verdrag over biologische diversiteit tot een moratorium besloten voor experimenten in zee en in de ruimte. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinschalig, wetenschappelijk onderzoek.

De bezorgdheid groeit dat de kleine, maar invloedrijke groep wetenschappers en hun achterban een onevenredig grote invloed zou kunnen hebben op belangrijke beslissingen over geo-engineering. “De inzet is erg hoog en wetenschappers zijn niet de prettigste mensen om mee te onderhandelen over sociale, ethische of politieke kwesties die geo-engineering met zich meebrengen”, zei Doug Parr, topwetenschapper bij Greenpeace.  “Het idee dat een zelfgekozen groep zoveel invloed zou moeten hebben is bizar”.

Ondertussen neemt de druk toe om een snelle oplossing te vinden voor de klimaatverandering, aangezien politici er niet in slagen om een overeenkomst te sluiten voor een vermindering van de uitstoot. In de periode 2009-2010 heeft de Amerikaanse regering subsidieverzoeken ontvangen voor geo-engineering onderzoek van meer dan $ 2 miljard. Maar ze gaf daar slechts ongeveer $ 100 miljoen aan uit.

Behalve Gates hebben ook andere vermogende ondernemers, waaronder Sir Richard Branson, teerzandmagnaat Murray Edwards en de mede-oprichter van Skype, Niklas Zennström, diverse officiële onderzoeksrapporten over toekomstig gebruik van deze technologie gefinancierd. Branson, die vaak heeft gepleit voor geo-engineering, heeft vorig jaar geld gestoken in het onderzoek van de Royal Society, naar het controleren van zonnestraling. Dit geld was afkomstig van zijn Carbon War Room fonds.

Hoogleraren David Keith  van de Harvard University en Ken Caldeira van Stanford, zijn twee van ’s werelds meest invloedrijke pleitbezorgers van grootschalig onderzoek naar geo-engineering. Zij willen in de bovenste atmosfeer een reflecterend schild plaatsen. Tot nu toe hebben ze van Gates meer dan $ 4,6 miljoen ontvangen om met hun Fund for Innovative Climate and Energy Research (FICER) onderzoek  uit te voeren. Bijna de helft van het geld van dit fonds is direct afkomstig uit persoonlijke middelen van Gates.

De Guardian schrijft dat volgens de verklaringen van financiële bronnen Keith elk jaar een onbekend bedrag van Bill Gates ontvangt. Keith is tevens directeur in het geo-engineering bedrijf Carbon Engineering, waarin hij een meerderheidsbelang heeft. Ook Gates en Edwards hebben daarin grote belangen.

Er bestaan duidelijk belangenconflicten tussen veel mensen die bij het debat betrokken zijn” zei Diana Bronson, onderzoekster bij de geo-engineering waakhond ETC in Montreal.

“Het is echt verontrustend dat dezelfde kleine groep die met technologieën met een hoog risico werkt, met geo-engineering invloeden op de planeet, ook probeert om de discussie over internationale regelgeving naar zijn hand te zetten. We moeten de vos niet baas van het kippenhok maken”.

Bron: Duurzaamnieuws.nl

Comments are closed.